aktuality

Služby

Prostřednictvím aktivit a projektů Kristián production si můžete zajistit následující firemní a společenské priority:
 • image firmy
 • zviditelnění firmy (značky, produktu)
 • zviditelnění managementu firmy
 • účast na společensky prestižních akcích
 • networking - navázání společenských i pracovních kontaktů

ZORGANIZUJEME:

 • akci na podporu prodeje
 • party u příležitosti otevření vašich nových prostor
 • představení nového výrobku
 • tiskovou konferenci
 • firemní večírek
 • reprezentační společenský galavečer
 • ples
 • prezentaci
 • koncert
 • zadané divadelní představení s rautem v prostorách divadla
 • zájezdová divadelní představení
 • festival
 • reklamně-propagační akci v rámci hospodářské výstavy či veletrhu

REALIZAČNÍ SERVIS

 • výběr a zajištění vhodné lokace
 • finanční rozvaha
 • návrh programu
 • kompletní dramaturgická příprava projektu
 • vypracování scénáře
 • úprava designu interiéru, popř. exteriéru
 • P.R. a reklamní strategie akce, mediální propagace
 • výroba veškerých tiskovin, jejich grafické zpracování a distribuce
 • zajištění účinkujících, včetně zahraničních
 • technické vybavení (pódia, světla, ozvučení, lasery, projekce atd.)
 • ohňostroje
 • catering
 • fotodokumentace, videodokumentace
 • tlumočnické a překladatelské služby
 • lidské zdroje - hostesky, pořadatelská služby, ochranka atd.

ZVLÁŠTNÍ NABÍDKA

V rámci vybraných projektů a za předpokladu nadstandardního finančního krytí zadavatele realizujeme ve spolupráci s tuzemským veřejnoprávním médiem televizní přenos či záznam přenosu a jeho následné odvysílání (televizní pořad musí mít hudebně-zábavný nebo reportážní formát) .