aktuality

zpět na seznam akcí

Poděbradské léto - 8. ročník Evropa hraje Kmocha 2012


partner festivalu

Osmý ročník mezinárodní přehlídky dechových orchestrů Evropa hraje Kmocha proběhne již tradičně v rámci „Poděbradského léta 2012“, tentokrát od 29. června do 1. července 2012.

Již tradiční hudební přehlídka věnovaná světoznámému skladateli a kapelníkovi Františku Kmochovi a jeho skladbám proslulým nejen v České republice, ale i v zahraničí, našla ve středočeském lázeňském městě ideální prostředí i podmínky a koná se tu proto již od roku 2004. Poděbrady opět konání festivalu podpoří se snahou dále rozvíjet úspěšný a životaschopný projekt. Lázeňské prostředí každoročně znovu příjemně překvapuje všechny účastníky akce, ať už se jedná o účinkující nebo samotné diváky. Koncerty v Lázeňském parku a přátelská atmosféra umocňují bohaté a nejen hudební zážitky zahraničních i českých umělců z účinkování na festivalu.

Zárukou kvality celého dlouhodobého projektu je jak hlavní pořadatel, umělecká a produkční agentura Kristián Production, spol. s r. o., tak podpora Ministerstva kultury České republiky, hejtmana Středočeského kraje, Města Poděbrady a Lázní Poděbrady, a. s. Hojnou diváckou účast zajišťují nejen obyvatelé města, ale především zahraniční lázeňští hosté.

Agentura Kristián Production má bohaté zkušenosti s podobnými akcemi (například Národní dožínky v Českých Budějovicích za účasti prezidenta republiky Václava Klause) a k dispozici zkušený štáb producentů, dramaturgů a scénáristů, který již začal pracovat na tom, aby příští ročník festivalu „Evropa hraje Kmocha“ byl pokud možno ještě úspěšnější než ony dosavadní.

Poděbrady, středočeské město ležící v polabské nížině asi 50 km od hlavního města Prahy, jsou pro svou strategickou polohu, příjemné klima a vysoce oceňovanou lázeňskou péči vyhledávaným místem odpočinku, zdravotní relaxace i cílem turistických výletů. Lázně se specializují na léčbu všech onemocnění srdce a cévní choroby. Neméně zajímavá a inspirující je i historie města, která sahá daleko před počátky českého státu. Dominantu města tvoří zámek, kde se podle historiků narodil Jiří z Poděbrad, v roce 1458 zvolený českým králem, jehož politické názory a činy byly předobrazem těch nejlepších idejí dnešní Evropské unie.

Přehlídka je určena pro dechové (typ Harmonie), pochodové a promenádní orchestry všech věkových kategorií z celé Evropy. Vítaná je účast s vlastní pohybovou skupinou mažoretek. Povinností zúčastněných kapel je zařazení minimálně jedné skladby Františka Kmocha (Evropa hraje Kmocha!) do zhruba padesátiminutového  koncertního programu. Každý orchestr obdrží účastnický list a upomínkový dárek. Mimo to uděluje porota sloužená z významných osobností české hudební scény v tomto žánru čestná uznání přehlídky za výjimečné výkony (můžeme jmenovat na základě zkušeností z minulých ročníků například sympatické provedení skladeb tanečního charakteru, nejlepší provedení skladby F. Kmocha, celkovou dramaturgii vystoupení, dirigentský výkon a podobně).

V osmém ročníků chceme dále rozvíjet úspěšné loňské novinky: doprovodné akce orientované jednak na zahraniční návštěvníky lázní (a koncertů) a jednak na děti a mládež (dlouhodobější soutěže s vyvrcholením ve dnech přehlídky).

Úplnou „hudebně-lázeňskou“ novinkou je pak chystané zpestření programu vystoupením lázeňských orchestrů. Starosta Poděbrad v této souvislosti osloví známá zahraniční lázeňská letoviska s vlastním lázeňským orchestrem pozvánkou k účasti na koncertech přehlídky Evropa hraje Kmocha.