aktuality

zpět na seznam akcí

Poděbradské léto - 7. ročník Evropa hraje Kmocha, 1. - 3.7.2011

Již sedmý ročník mezinárodní přehlídky dechových orchestrů Evropa hraje Kmocha se uskuteční tradičně v Poděbradech, tentokrát ve dnech 1. až 3. července 2011.

Tato přehlídka je věnována světoznámému skladateli a kapelníkovi Františku Kmochovi a jeho skladbám proslulým nejen v České republice, ale i v zahraničí. Koná se, jako už v minulých letech, s velkým úspěchem v rámci festivalu Poděbradské léto. Lázeňské město Poděbrady opět konání festivalu podpoří se snahou dále rozvíjet projekt, u něhož již můžeme hovořit o tradici, která začala v roce 2004. Lázeňské prostředí znovu a znovu příjemně překvapuje všechny účinkující, ale i samotné diváky. Koncerty v Lázeňském parku a přátelská atmosféra umocňují bohaté a nejen hudební zážitky zahraničních i českých umělců z účinkování na festivalu.

Přehlídku pořádá umělecká a produkční agentura Kristián Production, spol. s r. o., s podporou Ministerstva kultury České republiky a hejtmana Středočeského kraje a ve spolupráci s Městem Poděbrady a Lázněmi Poděbrady, a. s., za hojné divácké účasti nejen obyvatel města, ale především zahraničních lázeňských hostů. Agentura má bohaté zkušenosti s podobnými akcemi. Namátkou můžeme uvést několik ročníků celostátní postupové soutěže malých dechových orchestrů Polka Fest (po celých Čechách a Moravě), několik ročníků Oslav sv. Vavřince (ve spolupráci s Asociací kuchařů a cukrářů České republiky – v Praze a na Kladně), několik ročníků Národních dožínek v rámci výstavy Země Živitelka (za účasti prezidenta republiky Václava Klause – v Českých Budějovicích), několik ročníků slavného festivalu velkých dechových orchestrů „Kmochův Kolín“ a podobně.

Poděbrady, středočeské město ležící v polabské nížině asi 50 km od hlavního města Prahy je pro svou strategickou polohu, příjemné klima a vysoce oceňovanou lázeňskou péči vyhledávaným místem odpočinku, zdravotní relaxace i cílem turistických výletů. Lázně se specializují na léčbu všech onemocnění srdce a cévní choroby. Neméně zajímavá a inspirující je i historie města, která sahá daleko před počátky českého státu. Dominantu města tvoří zámek, kde se podle historiků narodil Jiří z Poděbrad, v roce 1458 zvolený českým králem, jehož politické názory a činy byly předobrazem těch nejlepších idejí dnešní Evropské unie.

Přehlídky se mohou zúčastnit dechové (typ Harmonie), pochodové a promenádní orchestry všech věkových kategorií z celé Evropy – účast je možná i s vlastní pohybovou skupinou mažoretek. Povinností zúčastněných kapel je zařazení minimálně jedné skladby Františka Kmocha (Evropa hraje Kmocha!) do zhruba padesátiminutového koncertního programu. Každý orchestr obdrží účastnický list a upomínkový dárek z českého skla. Mimo to uděluje porota sloužená z významných osobností české hudební scény závěrečná čestná uznání přehlídky za výjimečné výkony (např. sympatické provedení skladeb tanečního charakteru, nejlepší provedení skladby F. Kmocha, celkovou dramaturgii vystoupení, dirigentský výkon a podobně).

Novinkou sedmého ročníku festivalu budou doprovodné akce orientované dílem na zahraniční návštěvníky lázní (a potažmo koncertů) a dílem na děti a mládež (dlouhodobější soutěže s vyvrcholením ve dnech přehlídky).

Další novinkou pak bude páteční večerní „Setkání pod hvězdami“ za účasti pěveckých sborů a význačných sólistů s neotřelou originální dramaturgií. V plánu jsou ovšem další dramaturgická oživení a inovace této již tradiční letní akce.

Očekáváme také výrazně vyšší účast zahraničních orchestrů, které budeme moci již brzy konkrétně zveřejnit.

O natočení hudebního pořadu z naší přehlídky projevila předběžný zájem Česká televize.

Pořady budou uvádět Denisa Kubová, Veronika Petrová a z televizní obrazovky dobře známý Jožka Šmukař.

Zkušený štáb producentů, dramaturgů a scénáristů začal již pracovat na tom, aby příští ročník festivalu „Evropa hraje Kmocha“ byl ještě úspěšnější než ty dosavadní.