aktuality

zpět na seznam akcí

20. let Agrární komory

Čtvrtek 12.9.2013, palác Žofín

9.30 – 10.00 příchod účastníků
     U vchodu hraje cimbálová muzika

10.00 – 12.00 předání ocenění – schůze Agrární komory
     Moderuje Jan Čenský

12.00 – 12.15 pauza na eventuální přestavbu sálu

12.15 – 16.00 společenský raut s programem
     Hrají: Květovanka + K-Band (jeden orchestr)
     1. část – lidová hudba s ukázkami staropražských tanců (Flekovská mazurka, Štajdyš)
     Ukázky tanců – 2 krojované páry a Květovanka v staročeských krajích
     2. část – cimbálová hudba Jožky Šmukaře s ukázkami verbuňku
     3. část – K-Band (taneční hudba, Swing apod.) Oblečení ve smokingu
     4. část – (závěr) Cimbálová hudba Jožky Šmukaře s ukázkami lidového tance
     Moderace: soubory se budou uvádět sami